Företag

INVESTERA I DINA MEDARBETARES SYNHÄLSA.
DET TJÄNAR HELA FÖRETAGET PÅ.

DET HÄR KAN VI ERBJUDA DIG:

  • Ansvar för hela affären med löpande statistik, kostnadskontroll och optimerade inköp.
  • Initial kartläggning av företagets behov av bildskärms- och skyddsglasögon.
  • Smidig fakturahantering genom fakturering.
  • Välutbildade, erfarna och engagerade optiker.
  • Marknadens bredaste erbjudande av undersökningstjänster.
  • Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015.

OPTIMAL SYN GER EFFEKTIVARE ARBETSDAG

Huvudvärk, nackvärk, torra ögon och trötthet är prestationssabotörer som ofta beror på dålig synmiljö och dålig synergonomi. Våra optiker hjälper till med att göra arbetsdagen för alla medarbetare enklare, med rätt synlösning anpassad efter de indviduella arbetsuppgifterna. Vi är experter på alla typer av problem som har med syn- och arbetsmiljö att göra. Våra synundersökningar för arbetsanpassade glasögon eller skyddsglasögon görs med en större helhet i åtanke. Ganska snart märker den som haft synproblem, arbetskamrater och arbetsledare påtagliga skillnader.

DET ÄR LÄTTARE ATT NÅ MÅLEN OM MAN SER DEM

Vi erbjuder att besöka arbetsplatsen för att få en överblick av arbetsmiljön och kunna komma med konkreta förslag på ergonomiska åtgärder. Det kan gälla själva synarbetsmiljön eller enkla tips ur ett ögonhälso perspektiv. En genomgång av företaget ur ögonens synvinkel betalar sig snart. Med vår hjälp hittar ni snart skärpan och formen som tar er mot nya höjder.

VAD SÄGER LAGEN?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5) ska arbetsgivare se till att arbetstagare som normalt arbetar vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Undersökningen skall utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer. Synundersökning skall därefter ordnas med
regelbundna intervall, samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet.
Om resultaten av en synundersökning visar att det behövs en kompletterande undersökning av en ögonläkare med hänsyn till synkraven i bildskärmsarbetet skall arbetsgivaren ordna en sådan undersökning.
Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas.
Åtgärder som behöver vidtas med stöd av denna paragraf får inte medföra kostnader för arbetstagaren.
Arbetsmiljölagen (1977:1160) säger att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att tillhandahålla skyddsutrustning i form av skydds- eller överdragskläder där så krävs. Det kan även innebära att bekosta
och tillhandahålla skyddsglasögon. Utrustningen är skattefri för den anställde.
För mer info vänligen kontakta oss

Kom i kontakt med oss

Ni kommer lättast i kontakt med oss genom mail.

Kontaktuppgifter

036-141515
mail@glasogonbutik.se
Rosenborgsgatan 31, 561 31 HUSKVARNA