Synundersökning

Alla synundersökningar utförs av legitimerad optiker.

Image
Image

Synundersökning

 1. Du får svara på frågor om ditt allmäntillstånd, dina arbetsförhållanden och tidigare erfarenheter av glasögon. (Ta gärna med eventuella tidigare glasögon till synundersökningen.)
 2. Vi mäter avståndet mellan dina ögons synaxlar för att kunna placera glasen rätt i bågen.
 3. Ögonens rörelser och samarbete samt pupillreflexer kontrolleras.
 4. Synskärpan utan korrektion testas. Därefter undersöker vi ögonens brytning.
 5. Höger och vänster ögon koordineras och ögonens samspel undersöks.Korrektionsbehovet för läsning samt ögonens samspel på nära håll kontrolleras.
 6. Gemensamt går vi igenom möjligheterna att korrigera ditt synfel och ger dig råd om de bästa produkterna för din syn. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med synundersökningen. Våra optiker är legitimerade och arbetar efter ett kvalitetssäkrat system – allt för dina ögons bästa.

Synundersökning

 1. Du får svara på frågor om ditt allmäntillstånd, dina arbetsförhållanden och tidigare erfarenheter av glasögon. (Ta gärna med eventuella tidigare glasögon till synundersökningen.)
 2. Vi mäter avståndet mellan dina ögons synaxlar för att kunna placera glasen rätt i bågen.
 3. Ögonens rörelser och samarbete samt pupillreflexer kontrolleras.
 4. Synskärpan utan korrektion testas. Därefter undersöker vi ögonens brytning.
 5. Höger och vänster ögon koordineras och ögonens samspel undersöks.Korrektionsbehovet för läsning samt ögonens samspel på nära håll kontrolleras.
 6. Gemensamt går vi igenom möjligheterna att korrigera ditt synfel och ger dig råd om de bästa produkterna för din syn. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med synundersökningen. Våra optiker är legitimerade och arbetar efter ett kvalitetssäkrat system – allt för dina ögons bästa.
Image
Image

Kontaktlinsundersökning

Som kontaktlinsbärare bör du låta undersöka dina ögon och linser minst en gång per år. Det är mycket viktigt för ett säkert och komfortabelt linsbärande. Din optiker kontrollerar linsernas passform och styrka samt att ögonen mår bra.

Ibland kan en annan linstyp behöva tillpassats om ögats förutsättningar har ändrats eller om nya linser lanserats som kan ge dig ökad komfort.

Naturligtvis kontrollerar vi också styrkan på dina glasögon och rekommenderar dig att byta vid behov.

Du kan vara trygg när du vänder dig till oss med din syn och ditt seende. De goda råden får du alltid på köpet!