Synfel

Image

Närsynthet

Måste du kisa för att se klart på långt håll?

Ungefär en tredjedel av alla svenskar är närsynta. Det är till och med fler än antalet ”normalsynta”. Närsynthet (myopi) beror på att din ögonlob har blivit för lång. Resultatet blir att du får svårt att se på långt håll och därför måste kisa, vilket kan leda till spänningshuvudvärk och trötthet i ögonen. Närsynthet kan gå i arv och öka med näringsbrist, stress, dålig belysning och ålder. Den utvecklas oftast innan 20-årsåldern när ögat fortfarande växer. För att korrigera din närsynthet kan konkava glas eller linser använda.

Vid närsynthet bryts strålarna för kraftigt, så att fokus hamnar framför näthinnan. Med hjälp av konkava glas eller linser kan fokus flyttas till näthinnan.

Översynthet

Har du nästan alltid haft svårt att se på nära håll?

Ungefär en femtedel av alla svenskar är översynta. Översynthet (hypermetropi eller långsynhet) kännetecknas av att du har svårt att se tydligt på nära håll, vilket beror på att din ögonglob är för kort eller att hornhinnan inte är tillräckligt krökt. Detta gör att fokus hamnar bakom näthinnan istället för på. Översynthet är nedärvt och kan öka med stress, näringsbrist, svag belysning och ålder. Den avhjälps med konvexa glas eller linser.

Vid långsynthet bryts strålarna för svagt genom linsen, så att fokus hamnar bakom näthinnan. Med konvexa glas eller linser kan fokus flyttas till näthinnan.

Åldersynthet

Har du fått svårare att läsa på nära håll?

Ålderssynthet (presbyopi) är lika naturligt som att vi blir äldre. Orsaken är att ögats lins med åren förlorar sin elasticitet och får svårare att ändra form. Resultatet blir att du får svårt att se på nära håll, medan synen på långt håll inte förändras. Ålderssynthet börjar som regel märkas i 45-årsåldern. Den tilltar sedan med stigande ålder, men kan stabilisera sig i 65-årsåldern. Ålderssynthet korrigeras med bifokala glasögon (läsglasögon), bifokala linser, progressiva glas eller progressiva linser.

Vid presbyopi orkar linsen inte längre bryta strålarna tillräckligt mycket för ett skarpt seende på nära håll. Fokus hamnar bakom näthinnan istället för på den, vilket kan avhjälpas med konvexa glas eller linser.

Astigmatism

Har du ett förvrängt perspektiv?

Astigmatism är ett brytningsfel som ofta hör ihop med närsynthet eller översynthet. Det är till viss del ärftligt och ungefär en av sex svenskar har det. Astigmatism beror på en ojämn krökning i hornhinnan, som gör att ljuset bryts i olika riktningar och träffar näthinnan på olika ställen. Resultatet blir att raka linjer ser ut att vara böjda och att vissa sidor av ett föremål kan vara suddiga. Astigmatism tenderar ofta att öka med åren och korrigeras med cylinderglas eller toriska linser.

Vid astigmatism bryts ljuset i olika riktningar. Glaset slipas då för att kompensera hornhinnans ojämnheter, så att strålarna bryts i en och samma riktning.