Arbetsglasögon

Din arbetplats

Det finns många exempel på yrkesgrupper som har olika behov av arbetsplatsanpassade glasögon.

Varierande synavstånd och arbetsställningar

Synarbetsavståndet och arbetsställningarna varierar och ställer mycket speciella krav på synhjälpmedel. En välfungerande lösning kan vara specialanpassade progressiva glasögon, som slipas exakt efter dina behov. Förekommer störande blänk på arbetsplatsen kan det lösas med en reflexskyddsbehandling av glasen.

Varierande synavstånd mellan 35-200 cm

Sitter man mycket framför en bildskärm behöver man ett komfortabelt seende på avståndet 65 cm. Men man har kanske även andra arbetsavstånd som man vill se bra på utan att behöva byta glasögon. Här kan såkallade närprogressiva arbetsplatsglasögon eller bildskärmsglasögon komma väl till pass. Rätt slipade kan du få ett komfortabelt seende med en naturlig arbetsställning och på så sätt slippa ögontrötthet, värk i nacke, axlar och rygg.

Krävande synavstånd på 30 – 400 cm.

Arbetsplatser som är synintensivt kan du ha rätt till arbetsplatsanpassade glasögon. För exempelvis många frisörer så har man synintensivt på flera avstånd eller som lagerarbetare måste du kunna läsa finstilta på packningslistor samtidigt som ditt synarbetsområde är både högt och lågt. Då är det att rekommendera specialanpassade progressiva glasögon, speciellt med den senaste generationens progressiva glas som ger dig ett betydligt större synfält på nära håll än tidigare generationers och som kan slipas exakt efter dina behov. Vilket gör att du kan ha en naturligare arbetsställning och på så sätt slippa problem med nacke, axlar, rygg och ögontrötthet.

Skyddsglasögon med plastglas

Skyddsglasögon kan fås med individuell slipning, vilket gör att du kan utföra arbetet med hög precision och säkerhet utan att ögonen tröttas. Var speciellt noga med att du får rätt styrka och slipning. Skyddsglasögonen måste samtidigt uppfylla de krav som EU och Arbetsmiljöverket ställer. För att slippa repor som försämrar ditt seende kan en hårdhetsbehandling vara att rekommendera (gäller plastglas), liksom att se över belysningen och införskaffa reglerbara ljuskällor över arbetsstationerna. Skyddsglasögon med reflexskyddsbehandlade plastglas har även låg vikt och se över belysningen och införskaffa reglerbara ljuskällor över arbetsstationerna kan också vara lämpligt. Skyddsglasögon rekommenderar vi till laboratoriepersonal och verkstadsarbete.

Vad säger lagen?

I många fall är det arbetsgivarens skyldighet att se till att de anställda regelbundet får genomgå en synundersökning. Det gäller exempelvis för anställda som:

    • arbetar mer än en timme vid bildskärm varje dag
    • har särskilt synkrävande arbetsuppgifter
    • eller riskerar ögonskador från exempelvis skärande bearbetning (svarv), slipning (smärgel) eller andra maskiner

Vem betalar?

Synundersökningen skall bekostas av arbetsgivaren. Visar det sig att arbetsuppgifterna kräver glasögon som inte överensstämmer med de privata behoven, har den anställde rätt att få dem bekostade av dig som arbetsgivare. Detsamma gäller för skyddsglasögon med eller utan slipning, som är ett måste på många arbetsplatser.

Enkla tips för en ögonvänligare arbetsplats

Det finns klara samband mellan synbesvär och den moderna arbetsmiljön. De vanligaste orsakerna är dålig belysning, torr luft, felaktigt inställd bildskärm och fel glasögon.

Belysning

Har du ljust i rummet är det lättare att hålla sig pigg. För att du ska ha lätt att koncentrera dig bör taklampan inte vara för skarp. Vid varje arbetsplats bör det finnas en eller två lampor. Det viktiga är att du slipper skuggor och att belysningen inte flimrar. Finns det fönster i rummet bör de vara utrustade med persienner så att du har möjlighet att reglera mängden ljus. Var också medveten om att vi behöver mer ljus för att se bra ju äldre vi blir.

Torr luft

Torr luft är ofta ett stort problem på våra arbetsplatser, speciellt vintertid. Ofta är god ventilation en del av lösningen, liksom att sänka inomhustemperaturen något. En luftfuktare kan också vara en god investering. Den relativa luftfuktigheten bör ligga mellan 30-60 procent.

Sitter du framför en bildskärm är det troligt att du blinkar mindre än vanligt. Blunda därför med jämna mellanrum för att återfukta ögonen. Läs mer om torra ögon här.

Bildskärm

Skärmens placering bör anpassas efter ljuskällorna för att undvika reflexer. Finns det fönster i rummet bör de sitta vid sidan av bildskärmen – inte framför eller bakom. Skärmen ska helst vara placerad så att blicken träffar skärmen vinkelrätt och ca 20° under ögonhöjd för att du ska slippa belasta nacken. Tänk också på att en för högt placerad bildskärm påskyndar uttorkningen av dina ögon eftersom du öppnar ögonen mer om du tittar uppåt än neråt. Ett lämpligt avstånd mellan ögon och skärm är cirka 65 cm. Använd bara bildskärmar av hög kvalitet och ställ in skärmen på hög upplösning och uppdateringsfrekvens.

Glasögon

Glasögon för normalt bruk ger ofta en konstlad arbetsställning i arbetslivet. Vanligt vid exempelvis bildskärmsarbete är att du tvingas böja huvudet bakåt för att se ordentligt, vilket ofta leder till värk i både nacke och axlar. Även mindre synfel som i vanliga fall inte orsakar några problem kan bli till besvär. Särskilt tydligt blir det i 40-årsåldern då ögat av naturliga orsaker (presbyopi) får svårare med växelseendet och att fokusera på nära håll. Med arbetsplatsanpassade glasögon får du en naturlig arbetsställning med optimal synkomfort och slipper problem med huvudvärk, ögontrötthet, värk i nacke och axlar.