Barnglasögon

Bidrag för glasögon till barn och unga 8-19 år

Från 1 mars 2016 kan barn och unga mellan 8-19 år få bidrag på maximalt 800 kronor för synkorrigerande glasögon eller kontaktlinser.

Vad får jag bidrag för?

Du får bidrag för synkorrigerande glasögon eller kontaktlinser.

Hur ofta kan jag få ett nytt bidrag?

Du får ett nytt bidrag om en synundersökning visar att du behöver ändrad styrka. Du kan inte få bidrag mer än högst en gång per år, räknat från den dag du köpt glasögon eller kontaktlinser. Du får inte ett nytt bidrag om din syn inte har förändrats efter ett år.
 

Bidrag för glasögon till barn 0-8 år

Synundersökning på barn 0-8 år görs av ögonläkare eller ortoptist. Efter att ha fått remiss från ögonsjukvården besöker oss med ditt barn för att prova ut glasögon. Bidraget för glasögon till barn 0-8 år är 800 kronor.

När kan jag få bidrag?

Du får bidrag om du har fyllt 8 år och till och med det kalenderår du fyller 19 år. En förutsättning är att en synundersökning visar att du har en synnedsättning som kan korrigeras med glasögon eller kontaktlinser. Du kan bara få bidrag i det län där du är folkbokförd.

Hur tar jag del av bidraget?

För att ta del av bidraget vänder du dig till oss för synundersökning. Du behöver inte ha remiss från ögonläkare eller ortoptist om du inte har en ögonsjukdom. Om synundersökningen visar att du har behov av glasögon eller kontaktlinser görs ett avdrag på 800 kronor direkt när du betalar i butiken. Om glasögonen eller linserna kostar mer än 800 kronor betalar du överstigande belopp själv.
Vi har ett sortiment till priset av 800 kronor för ett par kompletta glasögon.
Om den som får bidraget lämnar felaktiga uppgifter eller tar emot bidrag på ett sätt som inte stämmer överens med reglerna, kan Region Jönköpings län kräva att få tillbaka pengarna. Var beredd på att kunna visa legitimation.